Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0200786983 do Sở KH&ĐT TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0200786983 do Sở KH&ĐT TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 26/11/2016 Tải file PDF tại đây...

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số:  0200786983 do Sở KH&ĐT TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 26/11/2016

Chia sẻ