ẢNh đại diện

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng

Ngày: 23-06-2020 | Lượt xem: 151

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Nhân viên Xuất nhập khẩu/Logistics

Nhân viên Xuất nhập khẩu/Logistics

Ngày: 23-06-2020 | Lượt xem: 154

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
KỸ SƯ CÔNG NGHỆ HÀN

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ HÀN

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 140

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 149

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Kỹ sư cơ khí (lắp đặt kết cấu thép/ống áp lực)

Kỹ sư cơ khí (lắp đặt kết cấu thép/ống áp lực)

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 228

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THIẾT KẾ

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THIẾT KẾ

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 122

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
TUYỂN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

TUYỂN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 147

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH

TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 130

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm