ẢNh đại diện

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ HÀN[ĐÃ HẾT HẠN]

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ HÀN[ĐÃ HẾT HẠN]

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 1433

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Kỹ sư cơ khí (lắp đặt kết cấu thép/ống áp lực)[ĐÃ HẾT HẠN]

Kỹ sư cơ khí (lắp đặt kết cấu thép/ống áp lực)[ĐÃ HẾT HẠN]

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 1499

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THIẾT KẾ[ĐÃ HẾT HẠN]

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THIẾT KẾ[ĐÃ HẾT HẠN]

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 1174

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
TUYỂN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN[ĐÃ HẾT HẠN]

TUYỂN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN[ĐÃ HẾT HẠN]

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 1228

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH[ĐÃ HẾT HẠN]

TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH[ĐÃ HẾT HẠN]

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 1229

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm