ẢNh đại diện

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ HÀN

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ HÀN

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 386

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Kỹ sư cơ khí (lắp đặt kết cấu thép/ống áp lực)

Kỹ sư cơ khí (lắp đặt kết cấu thép/ống áp lực)

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 533

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THIẾT KẾ

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THIẾT KẾ

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 355

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
TUYỂN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

TUYỂN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 388

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH

TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 363

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm