Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2018 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2018 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 18-01-2019 | Lượt xem: 21

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2018 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Thông báo về việc Sở giao dịch chứng khoán HN chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Thông báo về việc Sở giao dịch chứng khoán HN chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Ngày: 07-01-2019 | Lượt xem: 35

Thông báo về việc Sở giao dịch chứng khoán HN chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Xem thêm
Công văn về việc đăng ký ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

Công văn về việc đăng ký ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

Ngày: 07-01-2019 | Lượt xem: 29

Công văn về việc đăng ký ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

Xem thêm
Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Quảng Ninh

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Quảng Ninh

Ngày: 05-01-2019 | Lượt xem: 56

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Quảng Ninh

Xem thêm
Thông báo vv Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán

Thông báo vv Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán

Ngày: 31-12-2018 | Lượt xem: 31

Thông báo vv Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán

Xem thêm
26.12.2018 QĐ HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

26.12.2018 QĐ HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Ngày: 26-12-2018 | Lượt xem: 62

26.12.2018 QĐ HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Xem thêm
Báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 14/12/2018 đến 17/12/2018

Báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 14/12/2018 đến 17/12/2018

Ngày: 24-12-2018 | Lượt xem: 56

Báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 14/12/2018 đến 17/12/2018

Xem thêm
Thông báo vv thay đổi tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài

Thông báo vv thay đổi tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài

Ngày: 24-12-2018 | Lượt xem: 45

Thông báo vv thay đổi tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài

Xem thêm
 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty CP CKXD AMECC _ SANKYU INC

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty CP CKXD AMECC _ SANKYU INC

Ngày: 20-12-2018 | Lượt xem: 70

 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty CP CKXD AMECC _ SANKYU INC

Xem thêm
Công văn chấp thuận của UBCK NN vv Báo cáo KQ PH cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2018 AMECC

Công văn chấp thuận của UBCK NN vv Báo cáo KQ PH cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2018 AMECC

Ngày: 19-12-2018 | Lượt xem: 36

Công văn chấp thuận của UBCK NN vv Báo cáo KQ PH cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2018 AMECC

Xem thêm
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Ngày: 17-12-2018 | Lượt xem: 51

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Xem thêm
NQ HĐQT vv thông qua KQ chào bán CP riêng lẻ, hạn chế chuyển nhượng và DK giao dịch bổ sung CP của AMECC

NQ HĐQT vv thông qua KQ chào bán CP riêng lẻ, hạn chế chuyển nhượng và DK giao dịch bổ sung CP của AMECC

Ngày: 17-12-2018 | Lượt xem: 54

NQ HĐQT vv thông qua KQ chào bán CP riêng lẻ, hạn chế chuyển nhượng và DK giao dịch bổ sung CP của AMECC

Xem thêm
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn ĐL năm 2018

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn ĐL năm 2018

Ngày: 17-12-2018 | Lượt xem: 46

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn ĐL năm 2018

Xem thêm
Công văn chấp thuận của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiểu riêng lẻ năm 2018

Công văn chấp thuận của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiểu riêng lẻ năm 2018

Ngày: 14-12-2018 | Lượt xem: 49

Công văn chấp thuận của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiểu riêng lẻ năm 2018

Xem thêm
Thông báo vv thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Myanmar)

Thông báo vv thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Myanmar)

Ngày: 28-11-2018 | Lượt xem: 78

Thông báo vv thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Myanmar)

Xem thêm