Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công văn chấp thuận của Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng vv gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2020

Công văn chấp thuận của Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng vv gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2020

Ngày: 25-03-2020 | Lượt xem: 42

Công văn chấp thuận của Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng vv gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2020

Xem thêm
Thông báo vv UBCKNN chấp thuận việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020

Thông báo vv UBCKNN chấp thuận việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020

Ngày: 19-02-2020 | Lượt xem: 115

Thông báo vv UBCKNN chấp thuận việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020

Xem thêm
Quyết định của HĐQT vv bán cổ phần vốn góp tại Công ty CP Mecta

Quyết định của HĐQT vv bán cổ phần vốn góp tại Công ty CP Mecta

Ngày: 14-02-2020 | Lượt xem: 119

Quyết định của HĐQT vv bán cổ phần vốn góp tại Công ty CP Mecta

Xem thêm
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2019

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2019

Ngày: 21-01-2020 | Lượt xem: 167

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2019

Xem thêm
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu

Ngày: 02-01-2020 | Lượt xem: 160

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu 

Xem thêm
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 18

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 18

Ngày: 31-12-2019 | Lượt xem: 170

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 18

Xem thêm
27.12.2019 Công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

27.12.2019 Công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

Ngày: 27-12-2019 | Lượt xem: 181

27.12.2019 Công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

Xem thêm
Thông báo của Sở GDCKHN vv chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Thông báo của Sở GDCKHN vv chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Ngày: 27-12-2019 | Lượt xem: 157

Thông báo của Sở GDCKHN vv chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Xem thêm
Quyết định của HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và Sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Quyết định của HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và Sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Ngày: 19-12-2019 | Lượt xem: 178

Quyết định của HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và Sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Xem thêm
Thông báo của Ủy ban chứng khoán NN vv đã nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty

Thông báo của Ủy ban chứng khoán NN vv đã nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty

Ngày: 14-12-2019 | Lượt xem: 189

Thông báo của Ủy ban chứng khoán NN vv đã nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty

Xem thêm
11.12.2019 Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

11.12.2019 Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Ngày: 11-12-2019 | Lượt xem: 178

11.12.2019 Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Xem thêm
11.12.2019 Báo cáo KQCBCP tang von Dieu le nam 2019

11.12.2019 Báo cáo KQCBCP tang von Dieu le nam 2019

Ngày: 11-12-2019 | Lượt xem: 185

11.12.2019 Báo cáo KQCBCP tang von Dieu le nam 2019

Xem thêm
11.12.2019 NQ HĐQT vv Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ,  thời gian hạn chế chuyển nhượng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

11.12.2019 NQ HĐQT vv Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thời gian hạn chế chuyển nhượng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

Ngày: 11-12-2019 | Lượt xem: 187

11.12.2019 NQ HĐQT vv Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ,  thời gian hạn chế chuyển nhượng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

Xem thêm
Thông báo về việc Ủy ban CKNN chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

Thông báo về việc Ủy ban CKNN chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

Ngày: 15-10-2019 | Lượt xem: 321

Thông báo về việc Ủy ban CKNN chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 

Xem thêm
03.09.2019 Bản cung cấp thông tin Ông Đỗ Tiến Thành-PTGĐ

03.09.2019 Bản cung cấp thông tin Ông Đỗ Tiến Thành-PTGĐ

Ngày: 03-09-2019 | Lượt xem: 388

03.09.2019 Danh sách người nội bộ, người có liên quan - Ông Đỗ Tiến Thành-PTGĐ

Xem thêm