Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Bản cung cấp thông tin của Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Bản cung cấp thông tin của Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Ngày: 18-04-2019 | Lượt xem: 79

Bản cung cấp thông tin của Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Xem thêm
17.04.2019 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

17.04.2019 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ngày: 18-04-2019 | Lượt xem: 43

17.04.2019 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Xem thêm
16.04.2019 Công bố thông tin người nội bộ, người có liên quan

16.04.2019 Công bố thông tin người nội bộ, người có liên quan

Ngày: 16-04-2019 | Lượt xem: 54

16.04.2019 Công bố thông tin người nội bộ, người có liên quan

Xem thêm
16.04.2019 Thông báo thay đổi nhân sự

16.04.2019 Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày: 16-04-2019 | Lượt xem: 71

16.04.2019 Thông báo thay đổi nhân sự

Xem thêm
Thông báo vv hoạt động trở lại của Chi nhánh Quảng Ninh

Thông báo vv hoạt động trở lại của Chi nhánh Quảng Ninh

Ngày: 25-03-2019 | Lượt xem: 62

Thông báo vv hoạt động trở lại của Chi nhánh Quảng Ninh

Xem thêm
Danh sách người nội bộ, người có liên quan Công ty

Danh sách người nội bộ, người có liên quan Công ty

Ngày: 13-03-2019 | Lượt xem: 102

Danh sách người nội bộ, người có liên quan Công ty

Xem thêm
11.03.2019 Thông báo thay đổi nhân sự

11.03.2019 Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày: 12-03-2019 | Lượt xem: 116

11.03.2019 Thông báo thay đổi nhân sự 

Xem thêm
Thông báo về việc Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2019

Thông báo về việc Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2019

Ngày: 21-02-2019 | Lượt xem: 93

Thông báo về việc Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2019

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Ngày: 08-02-2019 | Lượt xem: 98

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Xem thêm
Công văn chấp thuận của UBCKNN vv điều chỉnh tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài AMS

Công văn chấp thuận của UBCKNN vv điều chỉnh tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài AMS

Ngày: 01-02-2019 | Lượt xem: 106

Công văn chấp thuận của UBCKNN vv điều chỉnh tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài AMS

Xem thêm
Thông báo vv Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN lần thứ 17

Thông báo vv Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN lần thứ 17

Ngày: 25-01-2019 | Lượt xem: 149

Thông báo vv Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN lần thứ 17

Xem thêm
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2018 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2018 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 18-01-2019 | Lượt xem: 165

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2018 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Thông báo về việc Sở giao dịch chứng khoán HN chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Thông báo về việc Sở giao dịch chứng khoán HN chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Ngày: 07-01-2019 | Lượt xem: 111

Thông báo về việc Sở giao dịch chứng khoán HN chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Xem thêm
Công văn về việc đăng ký ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

Công văn về việc đăng ký ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

Ngày: 07-01-2019 | Lượt xem: 117

Công văn về việc đăng ký ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

Xem thêm
Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Quảng Ninh

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Quảng Ninh

Ngày: 05-01-2019 | Lượt xem: 155

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Quảng Ninh

Xem thêm