Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Giới thiệu

Giới thiệu

Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh

Ngày: 04-08-2016 | Lượt xem: 3568

.

Xem thêm
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN THỨ 11

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN THỨ 11

Ngày: 04-11-2015 | Lượt xem: 596

MỜI BẠN TẢI FILE TẠI ĐÂY : CLICK...

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 ngày 9/10/2012

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 ngày 9/10/2012

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 188

Công ty Cổ phần Lisemco 2 công bố , với nội dung thay đổi sau: - Vốn điều lệ cũ: 60.000.000.000 đồng - Vốn điều lệ mới: 70.000.000.000 đồng File đính kèm • Lisemco 2-CBTT thay doi GCN Dang ky doanh nghiep lan 8.pdf...

Xem thêm
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH MỚI

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH MỚI

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 530

File đính kèm• Giấy chứng nhận đăng ký.pdf...

Xem thêm
Công bố thông tin về thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Công bố thông tin về thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 186

CtyCP Lisemco 2 thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 ngày 29/10/2014. File đính kèm• Lisemco2 - CBTT thay doi DKKD.pdf...

Xem thêm