ẢNh đại diện

Hợp tác & đầu tư

Hợp tác & đầu tư

LISEMCO 2 - THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN

Ngày 15 tháng 10 vừa qua, tại trụ sở công ty cổ phần Lisemco 2 đại diện công ty cổ phần tư vấn xây dựng VCC Hà Nội (VCC) và đại diện công ty cổ phần Lisemco 2 (LISEMCO 2) đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai bên. Đây là một thỏa thuận quan trọng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển của cả hai Bên. Với thế mạnh trong lĩnh vực GCCT, thi công xây lắp của LISEMCO 2 và tư vấn thiết kế của VCC, hai bên sẽ có đủ khả năng và sẽ cùng nhau hợp tác tổ chức thực hiện các gói thầu...

LISEMCO 2 - THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN

Ngày 15 tháng 10 vừa qua, tại trụ sở công ty cổ phần Lisemco 2 đại diện công ty  cổ phần  tư vấn xây dựng VCC Hà Nội (VCC) và đại diện công ty cổ phần Lisemco 2 (LISEMCO 2) đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai bên.

Đây là một thỏa thuận quan trọng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho sự phát  triển của cả hai Bên. Với thế mạnh trong lĩnh vực GCCT, thi công xây lắp của LISEMCO 2 và tư vấn thiết kế của VCC, hai bên sẽ có đủ khả năng và sẽ cùng nhau hợp tác tổ chức thực hiện các gói thầu lớn bao gồm: thiết kế, chế tạo, lắp đặt kết cấu thép, thiết bị máy móc dây chuyền công nghệ cho các công trình, dự án xây dựng.

 

Hai Bên cam kết sẽ ưu tiên và hỗ trợ tối đa để  đối tác tham gia các công trình, dự án trong phạm vi được thực hiện sao cho phù hợp nhất với năng lực.

Kết thúc lễ ký kết thỏa thuận là sự nhất trí, kỳ vọng về một tương lai hợp tác thành công và phát triển giữa hai bên.

Hải Phòng, ngày 16-10-2014

Thanh Hương

Chia sẻ