Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Thi công lắp đặt

Thi công lắp đặt

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Gói thầu EPC số 25 "Hệ thống ống cấp nước làm mát". Lắp đặt kết cấu thép gian tua bin, nhà điều khiển trung tâm. Gia công chế tạo kết cấu thép...

 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

 

Địa điểm: Huyện Thái Thụy- Tỉnh Thái Bình

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)

Nhà thầu: Công ty cổ phần LISEMCO 2 (AMECC)

Phạm vi công việc: Gói thầu EPC số 25 "Hệ thống ống cấp nước làm mát". Lắp đặt kết cấu thép gian tua bin, nhà điều khiển trung tâm. Gia công chế tạo kết cấu thép. Gia công chế tạo kết cấu ống khói thép...

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ