Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Địa chỉ: Km 35 - Quốc lộ 10 - Xã Quôc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng

Tel: (+84) 2253.922786 - Hotline: (+84) 2253.922786

Fax: (+84) 2253.922783

Email: info@amecc.com.vn