ẢNh đại diện

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

 Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với Quý 1/2022

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với Quý 1/2022

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 165

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với Quý 1/2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 143

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 1 năm 2023

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 97

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 1 năm 2023

Xem thêm
Giải trình liên quan đến BCTC năm 2022

Giải trình liên quan đến BCTC năm 2022

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 196

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với 2021 và chênh lệch >5% lợi nhuận trên BCTC trước và sau kiểm toán.

Xem thêm
Báo cáo tài chính năm Tổng hợp 2022

Báo cáo tài chính năm Tổng hợp 2022

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 209

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp (đã kiểm toán) năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính năm Hợp Nhất năm 2022

Báo cáo tài chính năm Hợp Nhất năm 2022

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 179

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất (đã kiểm toán) năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2022

Ngày: 30-10-2022 | Lượt xem: 481

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022

Ngày: 30-10-2022 | Lượt xem: 194

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

Ngày: 29-08-2022 | Lượt xem: 338

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022

Ngày: 29-08-2022 | Lượt xem: 173

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2022

Ngày: 28-04-2022 | Lượt xem: 300

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2022

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày: 08-04-2022 | Lượt xem: 532

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ngày: 08-04-2022 | Lượt xem: 509

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

Xem thêm