ẢNh đại diện

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Đính chính BCTC bán niên soát xét Tổng hợp năm 2023

Đính chính BCTC bán niên soát xét Tổng hợp năm 2023

Ngày: 13-11-2023 | Lượt xem: 74

Lí do: Điều chỉnh nội dung tại trang 2 do sai tên thành viên HĐQT.

Xem thêm
Đính chính BCTC bán niên soát xét Hợp nhất năm 2023

Đính chính BCTC bán niên soát xét Hợp nhất năm 2023

Ngày: 13-11-2023 | Lượt xem: 32

Lí do: Điều chỉnh nội dung tại trang 2 do sai tên thành viên HĐQT.

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 3/2023

Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 3/2023

Ngày: 30-10-2023 | Lượt xem: 125

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 3.2023

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 3/2023

Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 3/2023

Ngày: 30-10-2023 | Lượt xem: 58

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 3.2023

Xem thêm
Báo cáo tài chính Hợp nhất - Bán niên soát xét (2023)

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Bán niên soát xét (2023)

Ngày: 29-08-2023 | Lượt xem: 233

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Bán niên soát xét (2023)

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng Hợp - Bán niên soát xét 2023

Báo cáo tài chính Tổng Hợp - Bán niên soát xét 2023

Ngày: 29-08-2023 | Lượt xem: 131

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng Hợp - Bán niên soát xét 2023

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 2.2023

Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 2.2023

Ngày: 29-07-2023 | Lượt xem: 205

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 2.2023

Xem thêm
Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 2.2023 so với Quý 2.2022

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 2.2023 so với Quý 2.2022

Ngày: 29-07-2023 | Lượt xem: 150

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật bản Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2023 so với Quý 2 năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 2.2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 2.2023

Ngày: 29-07-2023 | Lượt xem: 144

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 2.2023

Xem thêm
 Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với Quý 1/2022

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với Quý 1/2022

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 341

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với Quý 1/2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 338

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 1 năm 2023

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 264

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 1 năm 2023

Xem thêm
Giải trình liên quan đến BCTC năm 2022

Giải trình liên quan đến BCTC năm 2022

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 334

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với 2021 và chênh lệch >5% lợi nhuận trên BCTC trước và sau kiểm toán.

Xem thêm