ẢNh đại diện

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

GIẢI TRÌNH CHO VIỆC ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

GIẢI TRÌNH CHO VIỆC ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ngày: 09-04-2024 | Lượt xem: 104

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Bản giải trình cho việc đính chính Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Năm 2023

Xem thêm
ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ngày: 09-04-2024 | Lượt xem: 83

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Bản đính chính Báo cáo tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán - Năm 2023

Xem thêm
ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ngày: 09-04-2024 | Lượt xem: 86

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Bản đính chính Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán - Năm 2023

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán - Năm 2023

Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán - Năm 2023

Ngày: 29-03-2024 | Lượt xem: 239

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán - Năm 2023

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán - Năm 2023

Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán - Năm 2023

Ngày: 29-03-2024 | Lượt xem: 150

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán - Năm 2023

Xem thêm
Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2023 so với Quý 4/2022

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2023 so với Quý 4/2022

Ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 287

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2023 so với Quý 4/2022

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 4/2023

Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 4/2023

Ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 334

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 4.2023 Về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2023: Kết quả kinh doanh hợp nhất lãi 10.138.592.965 đồng, tăng 5.265.906.880đồng, tương ứng với mức tăng 108% so với Quý 4 năm 2022.

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 4/2023

Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 4/2023

Ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 196

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 4.2023 Về Báo cáo tài chính tổng hợp: Quý 4 năm 2023 Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc lãi 10.138.592.965 đồng, tăng 3.551.766.641đồng, tương ứng với mức tăng 54% so với Quý 4 năm 2022.

Xem thêm
Đính chính BCTC bán niên soát xét Tổng hợp năm 2023

Đính chính BCTC bán niên soát xét Tổng hợp năm 2023

Ngày: 13-11-2023 | Lượt xem: 391

Lí do: Điều chỉnh nội dung tại trang 2 do sai tên thành viên HĐQT.

Xem thêm
Đính chính BCTC bán niên soát xét Hợp nhất năm 2023

Đính chính BCTC bán niên soát xét Hợp nhất năm 2023

Ngày: 13-11-2023 | Lượt xem: 173

Lí do: Điều chỉnh nội dung tại trang 2 do sai tên thành viên HĐQT.

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 3/2023

Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 3/2023

Ngày: 30-10-2023 | Lượt xem: 285

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 3.2023

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 3/2023

Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 3/2023

Ngày: 30-10-2023 | Lượt xem: 165

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 3.2023

Xem thêm
Báo cáo tài chính Hợp nhất - Bán niên soát xét (2023)

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Bán niên soát xét (2023)

Ngày: 29-08-2023 | Lượt xem: 327

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Bán niên soát xét (2023)

Xem thêm