ẢNh đại diện

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng - công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc

Thông báo tuyển dụng - công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc

Ngày: 22-06-2023 | Lượt xem: 2087

Thông báo tuyển dụng - công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc

Xem thêm
AMECC - Tuyển dụng nhiều vị trí

AMECC - Tuyển dụng nhiều vị trí

Ngày: 30-08-2022 | Lượt xem: 3560

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc thông báo tuyển dụng nhiều vị trí

Xem thêm
Tuyển dụng nhân viên pháp chế

Tuyển dụng nhân viên pháp chế

Ngày: 30-03-2022 | Lượt xem: 956

AMECC - Tuyển dụng nhân viên pháp chế

Xem thêm
Công ty cổ phần CKXD AMECC tuyển dụng nhiều vị trí

Công ty cổ phần CKXD AMECC tuyển dụng nhiều vị trí

Ngày: 17-12-2021 | Lượt xem: 5195

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
We're hiring: Design Leader-Coordinator

We're hiring: Design Leader-Coordinator

Ngày: 02-12-2021 | Lượt xem: 825

Amecc mechanical construction jsc Recruitment notice Title: Design Leader-Coordinator

Xem thêm
Tuyển dụng: Chuyên viên quản lý dự án (Project Manager)

Tuyển dụng: Chuyên viên quản lý dự án (Project Manager)

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 2872

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGER)

Xem thêm
Tuyển dụng: Kế toán tổng hợp

Tuyển dụng: Kế toán tổng hợp

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 2761

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Xem thêm
Tuyển dụng: Nhân viên QA / QC

Tuyển dụng: Nhân viên QA / QC

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 2088

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN QA / QC

Xem thêm
Tuyển dụng: Nhân viên Logistics

Tuyển dụng: Nhân viên Logistics

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 1636

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN LOGISTICS

Xem thêm
Tuyển dụng: Kỹ sư thiết kế

Tuyển dụng: Kỹ sư thiết kế

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 2830

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: KỸ SƯ THIẾT KẾ

Xem thêm
Tuyển dụng: Chuyên viên An toàn lao động - môi trường (HSE)

Tuyển dụng: Chuyên viên An toàn lao động - môi trường (HSE)

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 1762

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG - MÔI TRƯỜNG (HSE)

Xem thêm