ẢNh đại diện

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ HÀN

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ HÀN

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 1180

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Kỹ sư cơ khí (lắp đặt kết cấu thép/ống áp lực)

Kỹ sư cơ khí (lắp đặt kết cấu thép/ống áp lực)

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 1250

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THIẾT KẾ

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THIẾT KẾ

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 983

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
TUYỂN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

TUYỂN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 1029

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH

TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 1003

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm