ẢNh đại diện

Quy chế quản trị nội bộ công ty

Quy chế quản trị nội bộ công ty

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 20.05.2018

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 20.05.2018

Ngày: 21-05-2018 | Lượt xem: 3196

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 20.05.2018

Xem thêm
Quy chế hoạt động, nguyên tắc phối hợp làm việc giữa HĐQT với TGĐ và các Bộ phận liên quan

Quy chế hoạt động, nguyên tắc phối hợp làm việc giữa HĐQT với TGĐ và các Bộ phận liên quan

Ngày: 11-04-2017 | Lượt xem: 2812

AMECC - Quy chế hoạt động, nguyên tắc phối hợp làm việc giữa HĐQT với TGĐ và các Bộ phận liên quan

Xem thêm
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ngày 12/05/2016

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ngày 12/05/2016

Ngày: 04-12-2016 | Lượt xem: 2037

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty Ban hành kèm theo Quyết định số 256/QĐ-HĐQT ngày 12/05/2016 của Hội động quản trị công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Quy chế quản trị công ty 2012

Quy chế quản trị công ty 2012

Ngày: 20-08-2012 | Lượt xem: 2581

Quy chế quản trị công ty 2012

Xem thêm
QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2

QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2

Ngày: 21-07-2012 | Lượt xem: 2235

Cập nhật nội dung tại đây Cập nhật nội dung tại đây Cập nhật nội dung tại đây...

Xem thêm