ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ

Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 53

Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Xem thêm
Thông báo Thay đổi Nhân sự

Thông báo Thay đổi Nhân sự

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 42

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọ - Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Thông - Vị trí: Thành viên Ban kiểm soát

Xem thêm
Bản Cung cấp thông tin

Bản Cung cấp thông tin

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 32

Bản Cung cấp thông tin về Ông Vũ Đình Thông - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Thay thế cho bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc)

Xem thêm
Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 111

Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Xem thêm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày: 23-05-2023 | Lượt xem: 67

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó TGĐ đã hoàn tất giao dịch bán 160.000 Cổ phiếu vào ngày 16/05/2023.

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày: 12-05-2023 | Lượt xem: 80

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó TGĐ đăng ký giao dịch cổ phiếu kể từ ngày 15/05/2023 - 10/06/2023

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Ngày: 04-05-2023 | Lượt xem: 99

Thông qua chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, cụ thể như sau:

Xem thêm
Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày: 04-05-2023 | Lượt xem: 107

Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Xem thêm
 Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với Quý 1/2022

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với Quý 1/2022

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 165

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với Quý 1/2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 142

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 1 năm 2023

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 97

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 1 năm 2023

Xem thêm
Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (MCK: AMS)

Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (MCK: AMS)

Ngày: 19-04-2023 | Lượt xem: 62

Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (MCK: AMS)

Xem thêm
Báo cáo thường niên 2022

Báo cáo thường niên 2022

Ngày: 19-04-2023 | Lượt xem: 149

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo thường niên năm 2022

Xem thêm