ẢNh đại diện

Tuyển dụng

Tuyển dụng

AMECC - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

AMECC - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Ngày: 30-08-2022 | Lượt xem: 2393

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Xem thêm
TUYỂN DỤNG THÁNG 6 NĂM 2022[ ĐANG TUYỂN DỤNG]

TUYỂN DỤNG THÁNG 6 NĂM 2022[ ĐANG TUYỂN DỤNG]

Ngày: 23-06-2022 | Lượt xem: 627

TUYỂN DỤNG THÁNG 6 NĂM 2022

Xem thêm
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

Ngày: 30-03-2022 | Lượt xem: 566

AMECC - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

Xem thêm
Công ty CP CKXD AMECC tuyển dụng nhiều vị trí

Công ty CP CKXD AMECC tuyển dụng nhiều vị trí

Ngày: 17-12-2021 | Lượt xem: 3940

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
We're hiring: Design Leader-Coordinator

We're hiring: Design Leader-Coordinator

Ngày: 02-12-2021 | Lượt xem: 572

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC RECRUITMENT NOTICE Title: Design Leader-Coordinator

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng - Chuyên viên quản lý tiến độ thiết kế

Thông báo tuyển dụng - Chuyên viên quản lý tiến độ thiết kế

Ngày: 01-12-2021 | Lượt xem: 367

Thông báo tuyển dụng - Chuyên viên quản lý tiến độ thiết kế.

Xem thêm
Đơn ứng tuyển

Đơn ứng tuyển

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 2604

Ứng viên vui lòng tải form để điền thông tin và gửi về địa chỉ email: huynhvd@ameccjsc.com hoặc hr.amecc@ameccjsc.com Người liên hệ: Mr Huynh - 0912 538987 / Mrs. Ngọc -  0395 943695

Xem thêm
Tuyển dụng: Chuyên viên quản lý dự án (Project Manager)

Tuyển dụng: Chuyên viên quản lý dự án (Project Manager)

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 2416

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGER)

Xem thêm
Tuyển dụng: Kế toán tổng hợp

Tuyển dụng: Kế toán tổng hợp

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 2384

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Xem thêm
Tuyển dụng: Nhân viên QA / QC

Tuyển dụng: Nhân viên QA / QC

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 1601

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN QA / QC

Xem thêm
Tuyển dụng: Nhân viên Logistics

Tuyển dụng: Nhân viên Logistics

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 1214

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN LOGISTICS

Xem thêm
Tuyển dụng: Kỹ sư thiết kế

Tuyển dụng: Kỹ sư thiết kế

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 2441

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: KỸ SƯ THIẾT KẾ

Xem thêm
Tuyển dụng: Chuyên viên An toàn lao động - môi trường (HSE)

Tuyển dụng: Chuyên viên An toàn lao động - môi trường (HSE)

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 1304

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG - MÔI TRƯỜNG (HSE)

Xem thêm