ẢNh đại diện

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng - công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc

Thông báo tuyển dụng - công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc

Ngày: 22-06-2023 | Lượt xem: 1929

Thông báo tuyển dụng - công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc

Xem thêm
AMECC - Tuyển dụng nhiều vị trí

AMECC - Tuyển dụng nhiều vị trí

Ngày: 30-08-2022 | Lượt xem: 3495

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc thông báo tuyển dụng nhiều vị trí

Xem thêm
TUYỂN DỤNG THÁNG 6 NĂM 2022[ ĐANG TUYỂN DỤNG]

TUYỂN DỤNG THÁNG 6 NĂM 2022[ ĐANG TUYỂN DỤNG]

Ngày: 23-06-2022 | Lượt xem: 891

TUYỂN DỤNG THÁNG 6 NĂM 2022

Xem thêm
Tuyển dụng nhân viên pháp chế

Tuyển dụng nhân viên pháp chế

Ngày: 30-03-2022 | Lượt xem: 910

AMECC - Tuyển dụng nhân viên pháp chế

Xem thêm
Công ty cổ phần CKXD AMECC tuyển dụng nhiều vị trí

Công ty cổ phần CKXD AMECC tuyển dụng nhiều vị trí

Ngày: 17-12-2021 | Lượt xem: 5061

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
We're hiring: Design Leader-Coordinator

We're hiring: Design Leader-Coordinator

Ngày: 02-12-2021 | Lượt xem: 801

Amecc mechanical construction jsc Recruitment notice Title: Design Leader-Coordinator

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng - Chuyên viên quản lý tiến độ thiết kế

Thông báo tuyển dụng - Chuyên viên quản lý tiến độ thiết kế

Ngày: 01-12-2021 | Lượt xem: 582

Thông báo tuyển dụng - Chuyên viên quản lý tiến độ thiết kế.

Xem thêm
Đơn ứng tuyển

Đơn ứng tuyển

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 3086

Ứng viên vui lòng tải form để điền thông tin và gửi về địa chỉ email: huynhvd@ameccjsc.com hoặc hr.amecc@ameccjsc.com Người liên hệ: Mr Huynh - 0912 538987 / Mrs. Ngọc -  0395 943695

Xem thêm
Tuyển dụng: Chuyên viên quản lý dự án (Project Manager)

Tuyển dụng: Chuyên viên quản lý dự án (Project Manager)

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 2821

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGER)

Xem thêm
Tuyển dụng: Kế toán tổng hợp

Tuyển dụng: Kế toán tổng hợp

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 2723

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Xem thêm
Tuyển dụng: Nhân viên QA / QC

Tuyển dụng: Nhân viên QA / QC

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 2043

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN QA / QC

Xem thêm
Tuyển dụng: Nhân viên Logistics

Tuyển dụng: Nhân viên Logistics

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 1591

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN LOGISTICS

Xem thêm
Tuyển dụng: Kỹ sư thiết kế

Tuyển dụng: Kỹ sư thiết kế

Ngày: 06-10-2021 | Lượt xem: 2794

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: KỸ SƯ THIẾT KẾ

Xem thêm