ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ

Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ

Ngày: 01-08-2023 | Lượt xem: 122

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ, kể từ ngày 31/07/2023, nhiệm kỳ 5 năm.

Xem thêm
Công bố thông tin về việc ký kết HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công bố thông tin về việc ký kết HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày: 11-07-2023 | Lượt xem: 135

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC trân trọng thông báo đến Quý cơ quan về việc ký kết hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Xem thêm
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Ngày: 20-06-2023 | Lượt xem: 118

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC lựa chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM – Thành viên độc lập hãng kiểm toán quốc tế LEA GLOBAL là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Xem thêm
Thông báo Thay đổi Nhân sự

Thông báo Thay đổi Nhân sự

Ngày: 29-05-2023 | Lượt xem: 185

Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó TGĐ

Xem thêm
Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ

Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 140

Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Xem thêm
Thông báo Thay đổi Nhân sự

Thông báo Thay đổi Nhân sự

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 127

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọ - Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Thông - Vị trí: Thành viên Ban kiểm soát

Xem thêm
Bản Cung cấp thông tin

Bản Cung cấp thông tin

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 166

Bản Cung cấp thông tin về Ông Vũ Đình Thông - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Thay thế cho bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc)

Xem thêm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày: 23-05-2023 | Lượt xem: 132

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó TGĐ đã hoàn tất giao dịch bán 160.000 Cổ phiếu vào ngày 16/05/2023.

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày: 12-05-2023 | Lượt xem: 139

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó TGĐ đăng ký giao dịch cổ phiếu kể từ ngày 15/05/2023 - 10/06/2023

Xem thêm
Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày: 04-05-2023 | Lượt xem: 222

Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Xem thêm
Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (MCK: AMS)

Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (MCK: AMS)

Ngày: 19-04-2023 | Lượt xem: 103

Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (MCK: AMS)

Xem thêm
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày: 04-04-2023 | Lượt xem: 169

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 ngày 30/03/2023

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 ngày 30/03/2023

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 165

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thông báo Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 30/03/2023.

Xem thêm