ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2023 so với Quý 4/2022

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2023 so với Quý 4/2022

Ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 100

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2023 so với Quý 4/2022

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 4/2023

Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 4/2023

Ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 74

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 4.2023 Về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2023: Kết quả kinh doanh hợp nhất lãi 10.138.592.965 đồng, tăng 5.265.906.880đồng, tương ứng với mức tăng 108% so với Quý 4 năm 2022.

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 4/2023

Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 4/2023

Ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 51

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 4.2023 Về Báo cáo tài chính tổng hợp: Quý 4 năm 2023 Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc lãi 10.138.592.965 đồng, tăng 3.551.766.641đồng, tương ứng với mức tăng 54% so với Quý 4 năm 2022.

Xem thêm
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt tăng Vốn điều lệ theo Chương trình lựa chọn cho người LĐ (ESOP)

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt tăng Vốn điều lệ theo Chương trình lựa chọn cho người LĐ (ESOP)

Ngày: 04-12-2023 | Lượt xem: 169

BC TĐSD Vốn thu được từ đợt tăng VĐL theo Chương trình lựa chọn cho người LĐ (ESOP) cho giai đoạn từ 01/02/2023 đến 31/08/2023 đã được kiểm toán

Xem thêm
Báo cáo TĐSD vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Báo cáo TĐSD vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Ngày: 04-12-2023 | Lượt xem: 140

Báo cáo TĐSD vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ 20/03/2023 đến 20/09/2023 đã được kiểm toán

Xem thêm
Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán

Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán

Ngày: 26-10-2023 | Lượt xem: 141

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được thông báo về việc ký kết hợp đồng Kiểm toán báo cáo tiến độ sử dụng vốn với CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM – Chi nhánh Hà Nội

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT số 10/QĐ-HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 10/QĐ-HĐQT

Ngày: 26-10-2023 | Lượt xem: 167

Nghị quyết HĐQT số 10/QĐ-HĐQT về việc quyết định thành lập Chi nhánh Sơn và Chống ăn mòn AMECC.

Xem thêm
Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ

Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ

Ngày: 01-08-2023 | Lượt xem: 248

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ, kể từ ngày 31/07/2023, nhiệm kỳ 5 năm.

Xem thêm
Công bố thông tin về việc ký kết HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công bố thông tin về việc ký kết HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày: 11-07-2023 | Lượt xem: 212

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC trân trọng thông báo đến Quý cơ quan về việc ký kết hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Xem thêm
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Ngày: 20-06-2023 | Lượt xem: 181

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC lựa chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM – Thành viên độc lập hãng kiểm toán quốc tế LEA GLOBAL là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Xem thêm
Thông báo Thay đổi Nhân sự

Thông báo Thay đổi Nhân sự

Ngày: 29-05-2023 | Lượt xem: 275

Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó TGĐ

Xem thêm
Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ

Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 197

Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Xem thêm
Thông báo Thay đổi Nhân sự

Thông báo Thay đổi Nhân sự

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 204

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọ - Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Thông - Vị trí: Thành viên Ban kiểm soát

Xem thêm