ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án Thành lập Trung tâm Module toàn cầu

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án Thành lập Trung tâm Module toàn cầu

Ngày: 29-11-2022 | Lượt xem: 121

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC xin được thông báo về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý khu Kinh tế Hải Phòng cấp với nội dung thực hiện dự án đầu tư: Trung tâm Module toàn cầu.

Xem thêm
Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - YUKIO MIYOTA

Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - YUKIO MIYOTA

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 60

CBTT - Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - YUKIO MIYOTA Ngày 16/11/2022, ĐHĐCĐ bất thường 2022 đã thông qua việc Mr. Yukio Miyota không còn là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Vì vậy, Chúng tôi xin được thông báo về việc ông Miyota không còn là người nội bộ và thay đổi người có liên quan đến người nội bộ. Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm. Trân trọng thông báo!

Xem thêm
Bổ sung thông tin liên quan đến người nội bộ INOUE YUJI

Bổ sung thông tin liên quan đến người nội bộ INOUE YUJI

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 44

  Ngày 16/11/2022, ĐHĐCĐ bất thường 2022 đã thông qua việc Mr. INOUE YUJI trở thành mới của HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.  Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC xin được thông báo về thông tin liên quan đến người nội bộ INOUE YUJI Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm. Trân trọng thông báo!

Xem thêm
CBTT Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

CBTT Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 51

CBTT Nghị quyết HĐQT số 1611-1-2022/CBTT-TB thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 16/11/2022 với nội dung chính như sau:

Xem thêm
CBTT Thay đổi nhân sự Mr INOUE YUJI

CBTT Thay đổi nhân sự Mr INOUE YUJI

Ngày: 16-11-2022 | Lượt xem: 45

CBTT Thay đổi nhân sự Mr INOUE YUJI

Xem thêm
Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Ngày: 07-11-2022 | Lượt xem: 0

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự như sau:

Xem thêm
Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Ngày: 07-11-2022 | Lượt xem: 90

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự như sau:

Xem thêm
CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Ngày: 31-10-2022 | Lượt xem: 0

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Xem thêm
CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Ngày: 30-10-2022 | Lượt xem: 55

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Xem thêm
CBTT_Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

CBTT_Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Ngày: 25-10-2022 | Lượt xem: 97

CBTT_Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Xem thêm
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng

Ngày: 27-09-2022 | Lượt xem: 109

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng

Xem thêm