ẢNh đại diện

Hoạt động - công tác xã hội

Hoạt động - công tác xã hội

CHỦ ĐỀ 5S THÁNG 10: "AMECC NGĂN NẮP GỌN GÀNG - 5S NỀN TẢNG VỮNG VÀNG TIẾN LÊN"

Thấy được những lợi ích của chương trình 5S mang lại, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng đã tiếp tục phát động chương trình 5s với chủ đề : “AMECC NGĂN NẮP GỌN GÀNG - 5S NỀN TẢNG VỮNG VÀNG TIẾN LÊN”. Chỉ trong một thời gian ngắn, chương trình đã nhanh chóng tạo hiệu quả thực tế, giúp cải thiện môi trường làm việc, hỗ trợ tích cực cho người lao động và đề cao Văn hóa

Là một trong những phương pháp quản lý và sắp xếp nơi làm việc đến từ Nhật Bản, chương trình 5S với các bước Seiri (Sàng lọc: S1) - Seiton (Sắp xếp: S2) - Seiso (Sạch sẽ: S3) - Seiketsu (Săn sóc: S4) - Shitsuke (Sẵn sàng : S5) được ứng dụng rộng rãi tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới, trở thành công cụ hữu hiệu giúp cải thiện môi trường làm việc, trở thành môi trường làm việc tốt hơn. sạch, đẹp, chuyên nghiệp, an toàn và góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, không gian, hợp lý hóa sản xuất.

Văn phòng làm việc của Amecc có đặc điểm là môi trường làm việc khép kín, diện tích nhỏ, khối lượng công việc, tài liệu nhiều. Ngoài ra, việc thay đổi cách bố trí nơi làm việc là một quá trình lâu dài và đầy thử thách mà không có quá nhiều thời gian để dọn dẹp nó hoàn toàn, đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả mọi người trong nhóm. Ban điều hành 5s cho rằng việc áp dụng 5S không chỉ là sự động viên, khích lệ mà còn là yêu cầu để mỗi CBCNV từng bước hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp của Amecc.

Công ty đã thành lập ban 5S để tiến hành đào tạo về phương pháp thực hiện, thiết lập mục tiêu và kế hoạch cụ thể, xây dựng các hạng mục và công bố hệ thống tài liệu, chính sách 5S và thực hành tốt 5S. 100% nhân viên hành chính của Amecc đã được đào tạo nâng cao nhận thức và hiểu rõ cách thức thực hành 5S trong khu vực làm việc cá nhân. Mọi người đều chuẩn bị chu đáo và bài bản. Dưới sự cam kết và chỉ đạo sâu sắc của ban lãnh đạo, sự đồng lòng của tập thể CBCNV Amecc, chương trình 5s nhanh chóng được triển khai, thể hiện trong các hoạt động hàng ngày của từng bộ phận và từng CBCNV.

NHÓM IT/PR PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Chia sẻ