ẢNh đại diện

Hoạt động - công tác xã hội

Hoạt động - công tác xã hội

AMECC – AMECC TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN.

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho CB, CNV tham gia lao động sản xuất cũng như đảm bảo các quy định của Bộ Y tế. Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022 cho toàn thể CB, CNV.

Ngày 19/4/2022, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC ban hành Thông báo số: 47/TB/CT về việc Khám sức khỏe định kỳ năm 2022. Cụ thể như sau:

  1. Thời gian khám sức khỏe định kỳ: Chủ nhật, ngày 24/4/2022.
  • Buổi sáng từ: 8h00 đến 11h30.
  • Buổi chiều từ: 13h30 đến 15h00.
  1. Địa điểm: Tại Hội trường Nhà máy CTKCT & TB AMECC.
  2. Thành phần: toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty trên địa bàn trụ sở chính của công ty

Các đơn vị sản xuất hiện đang thi công tại các dự án, công trình ở xa công ty, căn cứ vào tình hình thực tế, lập kế hoạch và gửi về Ban hành chính nhân sự Công ty để tổ chức khám sức khỏe vào các đợt tiếp theo.

Ngày 24/4/2022, tổng số người đã được khám sức khỏe là 650/1200 người. Những người còn lại sẽ được khám tại nơi thi công dự án. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi khám sức khỏe:

BAN TRUYỀN THÔNG.

Chia sẻ