ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

AMECC – AMECC HỢP LONG CẦU CỬA LỤC 3.

Ngày 27/4/2022, AMECC thực hiện việc Hợp Long vòm chính cầu Cửa lục 3.

Nhịp chính cầu Cửa Lục 3 có chiều rộng 90m, cao 40m. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của cầu Cửa Lục 3. Cầu Cửa Lục 3 bắc qua sông Diễn Vọng (Vịnh Cửa Lục) có chiều dài hơn 2,6 km, thiết kế 6 làn xe. Tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng.

AMECC thực hiện việc gia công chế tạo, lắp dựng vòm cầu chính cầu Cửa Lục 3 (Tổng khối lượng: 515 tấn). Vòm cầu chính được chia làm 13 đốt vòm. Trong đó có 4 đốt vòm nặng 47 tấn; 9 đốt vòm nặng 37 tấn.

AMECC đã gia công chế tạo xong và giao hàng toàn bộ khối lượng dự án. Ngày 27/4/2022, AMECC đang triển khai hàn phục vụ hợp long cầu. Kế hoạch sắp tới của AMECC là sơn dặm hoàn thiện phục vụ thông cầu.

Dưới đây là một số hình ảnh thực hiện việc hợp long vòm cầu chính:

Hình ảnh Gia công chế tạo vòm cầu chính cầu Cửa Lục 3 tại AMECC:

BAN TRUYỀN THÔNG.

Chia sẻ