ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác BHI và Amecc

Đại diện Công ty TNHH BHI đã có chuyến làm việc tại trụ sở AMECC để ký kết thảo thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC về việc thành lập đối tác chiến lược, thiết lập mối quan hệ giữa hai bên về HRSG vào ngày 22/12 vừa qua. BHI là nhà cung cấp HRSG toàn cầu cho các nhà máy nhiệt điện liên hợp (HRSG) và đã hợp tác với AMECC từ năm 2019 đến nay.

Trong chuyến thăm và làm việc lần này, trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, BHI và AMECC sẽ trao đổi về việc cần tiếp tục hợp tác trong hoạt động kinh doanh HRSG của BHI trong tương lai để tạo ra một đề xuất và thực hiện kinh doanh HRSG cạnh tranh.

Đại diện Công ty TNHH BHI làm việc với đại diện AMECC JSC về việc thiết lập mối quan hệ giữa hai bên về HRSG

Để đạt được mục đích này, nhàm tạo điều kiện cho BHI thực hiện thành công dự án HRSG, AMECC sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp báo giá cạnh tranh về mặt kỹ thuật và thương mại cũng như hỗ trợ toàn diện cho phạm vi công việc dự kiến của dự án.

Đại diện BHI bày tỏ sự đồng thuận cũng như tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững với AMECC

Bên cạnh đó, BHI cung cấp cho AMECC thông tin tiềm năng về bộ phận không áp suất HRSG có thể được tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở hợp đồng với khách hàng cuối cùng của BHI.

Mối quan hệ hữu hảo giữa BHI và AMECC không còn là điều trăn trở đối với lãnh đạo của cả hai bên, thỏa thuận hợp tác nhờ đó đã nhanh chóng được ký kết trong sự đồng thuận, nhất trí của toàn thể thành viên tham dự.

Chia sẻ