ẢNh đại diện

Tin Tức AMECC

Tin Tức AMECC

AMECC – ĐỐI THOẠI, GIỚI THIỆU KẾ HOẠCH AN TOÀN DỰ ÁN, CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ AN TOÀN, ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG.

Ngày 18/11, Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng AMECC đã tổ chức đối thoại kế hoạch an toàn tại công ty. Buổi đối thoại có sự tham gia của Ban Lãnh Đạo Công ty, Mr. Teajo Kim – Giám đốc đại diện SamSung Engineering và Cán bộ, Công nhân viên Công ty AMECC.

(Toàn cảnh buổi đối thoại giới thiệu về kế hoạch an toàn dự án)

Buổi đối thoại gồm 2 nội dung chính:

 - Giới thiệu, trình bày Kế hoạch an toàn dự án (Kế hoạch AMECC HSE) - Mr. Dương Văn Hai – CB an toàn BDA Sarawak

 - Mr. Teajo Kim - Yard Manager : Chia sẻ kinh nghiệm về an toàn, tình trạng thực tế công tác an toàn AMECC, đề xuất phải áp dụng, cải tiến hệ thống hiện tại.

(Ông Nguyễn Văn Quỵnh - Giám đốc dự án Sarawak trình bày về kế hoạch an toàn dự án)

 

(Ông Teajo Kim - Giám đốc đại diện SamSung chia sẻ kinh nghiệm về công tác an toàn dự án )

Mục tiêu của Kế hoạch AMECC HSE này được phát triển để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động dự án tại địa điểm làm việc của AMECC đều tuân thủ các quy định về an toàn, luật pháp, các điều khoản hợp đồng, quy tắc tiêu chuẩn cũng như các yêu cầu nghiêm ngặt Chính sách của Samsung Engineering và Chính sách của AMECC.

 Thành Bộ

 

Chia sẻ