ẢNh đại diện

Activities - social work

Activities - social work

AMECC - ORGANIZING NEW PARTY MEMBERSHIP AWARDS

In order for employees (employees) to feel secure in production and stick with the enterprise, over the past time, the Company's Trade Union and the Company's Board of Directors have always cared and cared to protect the rights and interests of employees. labor. Thereby, contributing to improving productivity, work efficiency, and helping the Company develop more and more.

Mr. Nguyen Huu Phong - Chairman of the Company's Trade Union said: Over the past time, the COVID-19 epidemic has had a significant impact on the production and business situation of businesses in the area in general and Amecc in particular. , resulting in workers' jobs, workers are also affected. However, we always consider workers as the decisive factor in the development of the business, although affected by the epidemic COVID-19 lead to have time to cut the number of workers' members working at the plant /office, but the Company still pays employees in full according to the minimum basic salary for the office block. AndFor workers who are forced to quarantine due to moving through an epidemic area, the Company still creates conditions to pay full social insurance for workers and support with the level of 1 million VND/person/month .

Faced with that situation, the Company's Trade Union has regularly coordinated with the factory trade union and the health and safety department to promote propaganda and raise the awareness of employees working at the office and factory. & 2, on disease prevention and control as recommended by the Ministry of Health…

(Disinfectant spray at the company office)

In addition, we regularly coordinate with the Human Resources Department of the Company / teams / captains to capture the thoughts and aspirations of the workers in each department to report to the Company's leaders in the form of visiting. , timely encouragement ... so that workers can work and produce with peace of mind.

Not only cares about the lives of employees by ensuring income; listen to the thoughts and aspirations of workers; visit workers, family members who are unfortunate enough to be sick, have accidents, etc. The Company's Trade Union, Administration and Human Resources Department also care about employees by improving shift meals / chefs. serve .

 

Với phương châm coi sức khỏe của công nhân lao động là sức mạnh của doanh nghiệp và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, Công ty luôn quan tâm đến chất lượng bữa ăn ca cho người lao động thông qua việc xây dựng bếp ăn tập thể an toàn, chuyên nghiệp; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc thực phẩm đầu vào.

Đồng thời, bộ phận y tế / phòng Hành chính nhân sự của Cty cũng thường xuyên kiểm tra các nhà thầu cung cấp thực phẩm, thực hiện nghiêm túc việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, quá trình sử dụng, bảo quản thực phẩm cũng được Công ty hết sức chú trọng. Để bảo đảm vệ sinh theo quy định tại khu nấu ăn, Công ty đã nâng cấp, cải tạo xây dựng khu bếp nấu hiện đại, trang bị các tủ lạnh để bảo đảm chất lượng, độ tươi sống của thực phẩm nấu ăn cho Công nhân viên.

 

Chẳng có công việc nào có thể so sánh với công việc nào, cũng chẳng có niềm vui nào giống với niềm vui nào. Niềm vui của nhà bếp chính là sau những giờ lao động hăng say vất vả, được nhìn thấy công nhân viên cùng nhau dùng bữa cơm vui vẻ, ngon miệng.

The well-executed life care work has contributed to promoting the spirit of labor emulation and production at the unit. Workers enthusiastically participated in movements to promote initiatives, improve techniques to improve production and business efficiency.

Hai Phong, May 18 , 2021

Ngoc Quy

Chia sẻ