ẢNh đại diện

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 3/2023

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 3.2023

Quý 3 năm 2023 Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc lãi 11.450.158.115 đồng, giảm 9.428.971.328 đồng, tương ứng với mức giảm 45% so với Quý 3 năm 2022.

Chia sẻ