ẢNh đại diện

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 4/2023

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 4.2023 Về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2023: Kết quả kinh doanh hợp nhất lãi 10.138.592.965 đồng, tăng 5.265.906.880đồng, tương ứng với mức tăng 108% so với Quý 4 năm 2022.

</

Chia sẻ