ẢNh đại diện

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 4/2023

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 4.2023 Về Báo cáo tài chính tổng hợp: Quý 4 năm 2023 Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc lãi 10.138.592.965 đồng, tăng 3.551.766.641đồng, tương ứng với mức tăng 54% so với Quý 4 năm 2022.

</

Chia sẻ