ẢNh đại diện

DỰ ÁN NPK ĐẠM CÀ MAU

DỰ ÁN NPK ĐẠM CÀ MAU

Dự án liên doanh Công ty CP Thiết kế Công nghiệp hóa chất (CECO) -  Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC thực hiện Gói thầu số 5: EPC thuộc dự án Sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy, công suất 300.000 tấn/năm

Dự án NPK Đạm cà mau do Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC) quản lý và vận hành Nhà máy đạm Cà Mau năm trong khu công nghiệp cụm khí – điện – đạm Cà Mau thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, Việt Nam

PVCFC thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón phức hợp từ ure nóng chảy công suất 300.000 tấn/năm tại Nhà máy đạm Cà Mau bằng cách sử dụng công nghệ nóng chảy ure, để sản xuất phân bón NPK

Chia sẻ