ẢNh đại diện

DỰ ÁN CẦU RÀO 1

DỰ ÁN CẦU RÀO 1

MỘT SÓ HÌNH ẢNH DỰ ÁN CẦU RÀO 1

KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN: 1.184 TẤN 

KHÁCH HÀNG : MECO

DẠNG SẢN PHẨM: BRIDGE

Hải Phòng thông xe kỹ thuật cầu Rào 1: Người dân đi lại thuận tiện dịp Tết  - ảnh 1

Chia sẻ