ẢNh đại diện

DỰ ÁN HAMON RESEARCH COTTRELL INC

DỰ ÁN HAMON RESEARCH COTTRELL INC

MỘT SÓ HÌNH ẢNH DỰ ÁN HAMON RESEARCH COTTRELL INC

KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN: 143 TẤN 

KHÁCH HÀNG : HAMON

DẠNG SẢN PHẨM: STEEL STRUCTURE

Chia sẻ