ẢNh đại diện

DỰ ÁN PHD PJT KIRCHNER

DỰ ÁN PHD PJT KIRCHNER

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN PHD PJT KIRCHNER LÀ MỘT TRONG NHỮNG DỰ ÁN TRONG ĐIỂM CỦA AMECC NĂM 2021

KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN: 17TẤN 

KHÁCH HÀNG : PHD PJT KIRCHNER

DẠNG SẢN PHẨM:FIRE HEATER

 

Chia sẻ