ẢNh đại diện

Văn bản

STT Văn bản Danh mục Ngày tạo Tải về
1 QĐ về sơ đồ tổ chức, mô tả công việc và phần công nhiệm vụ nhân sự tại các đơn vị Tài liệu khác 18-07-2020