ẢNh đại diện

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

LÀM NHÀ THẦU CHÍNH CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

AMECC đã đến được với thị trường quốc tế và từng bước khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế. Công ty đã hợp tác thành công với các tập đoàn công nghiệp nước ngoài và đã gia công, chế tạo và lắp đặt thành công hàng chục ngàn tấn kết cấu thép cũng như lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thành công rất nhiều loại thiết bị cho các đối tác tại các công trình công nghiệp lớn ở Việt Nam.

AMECC hoàn toàn có đủ năng lực làm Nhà thầu chính xây lắp các dự án Nhà máy điện, Nhà máy xi măng, Nhà máy hóa chất, Nhà máy đường… Tham gia liên danh với các đối tác trong và ngoài nước làm Tổng thầu xây lắp các nhà máy, dự án lớn với phương châm:

“AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG – TIẾN ĐỘ - HIỆU QUẢ”

 

 

 

Chia sẻ