ẢNh đại diện

Thi công lắp đặt

Thi công lắp đặt

DỰ ÁN NHÀ MÁY LG INNOTEK TẠI HẢI PHÒNG

PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA AMECC: Gia công chế tạo và lắp đặt kết cấu thép toàn bộ nhà máy. ...

 

DỰ ÁN NHÀ MÁY LG INNOTEK

TẠI HẢI PHÒNG

 

ĐỊA ĐIỂM: Khu công nghiệp Tràng Duệ - Hải Phòng - Việt Nam

CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty TNHH LG INNOTEK Hàn Quốc

PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA AMECC:  Gia công chế tạo và lắp đặt kết cấu thép toàn bộ nhà máy.

 

 

 

 

Chia sẻ