ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

AMECC - KHỞI CÔNG DỰ ÁN CẦU RÀO 1

Nhằm kỷ niệm chiến thắng 66 năm giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2021) Amecc đã chính thức khởi công dự án Cầu Rào với Khối lượng: 1084 tấn

Tiến độ: Từ 13/5/2021 ->15/7/2021
Chất lượng: Yêu cầu tiêu chuẩn an toàn cao
Amecc đã chính thức ký kết hợp tác với Công ty Cơ khí Thăng Long để thi công dự án Cầu Rào với tiến độ:
Ngày giao hàng đợt 1: 15/6/2021
Ngày giao hàng đợt 2: 15/7/2021
Amecc quyết tâm trên dưới một lòng hoàn thành dự án đạt chất lượng-tiến độ-hiệu quả cao.!!!

(Hình ảnh Cầu Rào 1 khi hoàn thiện)

Chia sẻ