ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CPCKXD AMECC khóa IV - nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 09/06/2020, tại Đảng bộ Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC đã tiến hành đã tiến hành Hội nghị Đảng bộ công ty lần thứ 1, để thực hiện các nội dung: bầu cử chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc khóa IV- Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị thực hiện các nội dung: Bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, bầu chức danh Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  • Đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc công ty CP cơ khí xây dựng AMECC đã trúng cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  • Hội nghị biểu quyết  bầu cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Công ty với tỷ lệ tán thành đạt tỷ lệ 100% là Đồng chí Trần Hữu Phú

Những đồng chí sau trúng cử vào UBKT Đảng bộ Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. (Xếp theo vần a,b,c) như sau:

  1. Đ/c Nguyễn Văn Dũng
  2. Đ/c Phạm Thị Thanh Hoa
  3. Đ/c Trần Hữu Phú - Chủ nhiệm UB kiểm tra Đảng bộ công ty khóa IV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị chúc mừng các đồng chí trúng cử vào các chức danh Bí Thư, Phó bí thư Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

                                                                                                                        ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP CKXD AMECC

Chia sẻ