ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

AMECC - XUẤT UNIT 1: TỔ MÁY SỐ 1 CHO DỰ ÁN 17545 BV BATANGAS HRSG 3 UNITS – VOGT POWER.

Từ ngày 8/7 đến ngày 18/7/2022 Công ty Cổ phần Cơ Khí Xây Dựng AMECC xuất đợt hàng đợt 1 cho dự án 17545 tại Cảng Đoạn Xá. Đây là một trong những đợt xuất hàng quan trọng cho dự án 17545 BV BATANGAS HRSG 3 UNITS (VOGT).

Thông tin về lần xuất hàng đợt 1 (Unit 1):

 - Xuất Unit 1: Tổ máy số 1.

- Khối lượng xuất hàng: 1.127 tấn

- Các hạng mục: Casing, Inlet duct, Outlet duct, Stack.

Ngày 19/7/2022, Tàu chở Unit 1 rời cảng Đoạn Xá và đến Batangas – Philippine ngày 24/7/2022.

Về kế hoạch xuất hàng đợt tới:

- Xuất Unit 2: Tổ máy số 2

- Thời gian xuất: Dự kiến từ 25/7/2022 - 30/7/2022

- Khối lượng xuất hàng: 1.200 tấn

- Các hạng mục: Casing, Inlet duct, Outlet duct, Stack.

Đôi nét về dự án 17545 BV BATANGAS HRSG 3 UNITS:

Đây là đơn hàng được Tập đoàn năng lượng VOGT Power International – Hoa Kỳ đặt hàng AMECC gia công chế tạo. Thiết bị được gia công chế tạo xong sẽ được vận chuyển và lắp đặt tại Batangas – Philippine. Tổng khối lượng dự án: 3.600 tấn được chia làm 3 Units; Mỗi Unit nặng khoảng 1200 tấn. Dạng sản phẩm gia công chế tạo là HRSG bao gồm: Casing, Inlet Duct, Outlet Duct, Stack, Stair & Platform.

Dưới đây là một số hình ảnh của đợt xuất hàng lần này:

BAN TRUYỀN THÔNG

Chia sẻ