ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC: tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 25/05/2023, tại hội trường tầng 5 tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (mã chứng khoán: AMS - UPCOM) đã tổ chức chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 phối hợp với FPTS bằng hình thức trực tuyến thông qua website https://ezgsm.fpts.com.vn. Đại hội đã thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023...

Tại ĐHĐCĐ, Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Cùng với đó Ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT & Ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ năm 2023 cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 01/2023/BC-HĐQT-AMECC ngày 02 tháng 05 năm 2023: tỷ lệ 99,2999% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 02/2023/BC-BKS-AMECC ngày 02 tháng 05 năm 2023: tỷ lệ 99,2958% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 03/2023/BC- AMECC ngày 02 tháng 05 năm 2023: tỷ lệ 99,2999% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023: : tỷ lệ 99,2958% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023 số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023: tỷ lệ 99,2958% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023: tỷ lệ 99,2999% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023: tỷ lệ 99,2999% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023: tỷ lệ 99,2999% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó tổng Giám Đốc & Ông Nguyễn Hữu Phong - Kế Toán Trưởng 

Bà Phạm Minh Hiếu – Trưởng Ban Kiểm soát & Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu

Cũng trong ĐHĐCĐ năm nay cũng đã tiến hành bầu cử và chọn được ra được Thành viên Ban kiểm soát là Ông Vũ Đình Thông với tỉ lệ tán thành cao. Ông Thông là chuyên gia có kinh nghiệm, sở hữu bằng cử nhân Luật, cử nhân Ngôn ngữ Anh và cử nhân Kinh tế. Ông có kiến thức pháp lý sâu sắc, khả năng giao tiếp tốt trong tiếng Anh và hiểu rõ về tài chính và hoạt động kinh doanh. Công ty tin rằng ông Thông sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành công của Amecc.

Tại đại hội, Ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc cho biết: “Những thành quả đạt được của năm 2022 không chỉ có giá trị về mặt số liệu, mà hơn cả, đó là một lời khẳng định cho một nền tảng nội lực đã được tích lũy nhiều năm cùng với khát khao không ngừng đổi mới, sáng tạo của tập Amecc. Năm 2023 dự báo sẽ là năm có nhiều biến động, tuy nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với những nền tảng vững chắc đã được tạo dựng trong những năm qua, Amecc sẽ bước sang một trang sử mới với nhiều đột phá và những bước tiến mạnh mẽ trong hành trình sứ mệnh tối đa hoá lợi ích cho Cổ đông, giá trị cho Khách hàng và thành công cho đội ngũ Cán bộ, Nhân viên”.

Cuối đại hội Ông Kurashige đại điện cho SANKYU INC - Cổ đông lớn nhất Amecc đã có những phát biểu chia sẻ về mối quan hệ hợp tác giữa công ty Amecc và công ty SANKYU là một sự kết hợp khăng khít và bền chặt. Hai công ty đã xây dựng một cơ sở đáng tin cậy, dựa trên lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Qua nhiều năm hợp tác, 2 công ty đã cùng nhau đạt được nhiều thành công đáng kể, thể hiện sự chuyên nghiệp và cam kết chung đối với dự án và mục tiêu chung. Mối quan hệ này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn tạo ra một sự cộng tác sáng tạo, khám phá những cơ hội mới và vượt qua những thách thức một cách hiệu quả.

Ông Kurashige đại điện cho SANKYU INC - Cổ đông lớn nhất Amecc

Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Amecc đã đạt được những cột mốc quan trọng đầy ý nghĩa, ghi dấu ấn về một trong những công ty trong lĩnh vực xây dựng cơ khí phát triển bền vững, mang lại nhiều giá trị cho xã hội, cộng đồng. Trong thời gian sắp tới, với định hướng chiến lược rõ ràng của HĐQT, Ban Điều hành và tinh thần đoàn kết của tập thể CBNV cùng với sự ủng hộ của các Cổ đông, Đối tác, Khách hàng, Amecc kỳ vọng sẽ có những chuyển mình toàn diện, sẵn sàng bứt phá để hướng tới những thành quả tốt đẹp hơn.

Diễn biến chi tiết tại ĐHCĐ được phát trực tiếp trên kênh Youtube của công ty.

 

Chia sẻ