ẢNh đại diện

Tin tức khác

Tin tức khác

AMECC - TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020

Thực hiện công văn số 1784-CV/BTGTƯ ngày 30/3/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; công văn số 20-CV/BTG ngày 4/11/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Lão về việc học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và thông tin kết quả đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 21/11/2020, Đảng bộ công ty CP Cơ khí xây dụng AMECC đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung chuyên đề 2020 và thông tin kết quả đại hội.

Tham dự hội nghị có thường trực huyện ủy huyện An Lão, Đồng chí Đại tá Hoàng Văn Nam- ƯVBTV, Trưởng công an huyện phụ trách đơn vị, Lãnh đạo chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, TTBD chính trị cùng hơn 50 cán bộ đảng viên đảng bộ công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

Nội dung của hội nghị bao gồm 

- Thông tin kết quả đại hội Đảng bộ huyện An Lão khóa vin và đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025

-  Học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, xây dụng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Hình ảnh của hội nghị

Ông Nguyễn Đức Trung - UVBTV, TB Tuyên giáo, Giám đốc TTBDCT đọc kết quả ĐH Đảng bộ huyện An Lão khóa VIII và đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI năm 2020 - 2025

 

 

 

 

Bà Vũ Ngọc Diệp - Phó giám đốc TTBDCT giảng về tư tưởng đạo đức HCM năm 2020 về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

 

 

Ông Nguyễn Văn Thọ - bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC

Chia sẻ