ẢNh đại diện

Chính sách tuyển dụng

Chính sách tuyển dụng

Chính sách về nhân lực và tuyển dụng của AMECC

Với phương châm “Mọi việc bắt đầu từ con người”, con người là tài sản vô giá, là sức mạnh của doanh nghiệp, là nhân tố quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Chính vì vậy, ngay từ buổi đầu được thành lập, Amecc đã xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng đi kèm với chính sách tuyển dụng.

Để đáp ứng được nhu cầu nhân lực, Công ty đã ban hành Quy trình tuyển dụng công khai, công bằng đến toàn thể CBCNV, người lao động. Việc tuyển dụng người lao động mới được xuất phát từ nhu cầu kế hoạch sử dụng lao động đáp ứng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với từng công trình, dự án, cụ thể trong công tác tuyển dụng: Sau khi kiểm tra hồ sơ lý lịch, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp được đào tạo, người lao động được tuyển dụng vào làm thử việc (Thời gian thử việc theo quy định của Bộ Luật lao động). Kết quả thử việc được đánh gía khách quan bởi bộ phận tuyển dụng và đơn vị quản lý trực tiếp.

* Kết quả đánh giá sau thời gian thử việc chủ yếu bằng các yếu tố sau:

- Trình độ chuyên môn, tay nghề.

- ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp.

- Khả năng gắn bó lâu dài với Công ty.

Căn cứ vào kết quả nhận xét của bộ phận tuyển dụng và đơn vị quản lý trực tiếp người lao động nếu đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu thì người lao động được ký hợp đồng lao động dài hạn, được tham gia Bảo hiểm xã hội theo quy định của Bộ Luật lao động.

Song song với việc phát triển về số lượng nhân lực, hàng năm Công ty thực hiện chính sách phát triển chất lượng nguồn nhân lực bằng các hình thức như: Đào tạo, đào tạo lại và nâng cao tay nghề cho người lao động, ngoài ra còn khuyến khích và tạo điều kiện cho CBCNV, người lao động tự giác học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, phối hợp với các trường dạy nghề tổ chức các khóa đào tạo; thi nâng bậc, đào tạo chuyển nghề, nâng cao tay nghề...

Để khuyến khích người lao động hăng say trong công việc và yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị, ngoài việc thực hiện nghiêm túc các Quy chế khoán, Quy chế lương, thưởng, các tiêu chuẩn, chế độ được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể và Bộ Luật lao động, Công ty đã tổ chức động viên thăm hỏi kịp thời khi người lao động ốm đau, bệnh tật, gia đình gặp hoạn nạn, hoàn cảnh khó khăn... đồng thời Công ty thường xuyên tạo điều kiện về thời gian, vật chất để các tổ chức đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ thể thao, thăm quan du lịch... sau những ngày làm việc căng thẳng mệt nhọc, tạo niềm tin và là động lực cho người lao động phấn đấu hết mình cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp với phương châm “Mọi việc bắt đầu từ con người” và tinh thần đoàn kết là sức mạnh, mọi việc sẽ thành công.

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Chia sẻ