ẢNh đại diện

Gia công chế tạo

Gia công chế tạo

AMECC - Bàn giao Scrubber (cái thứ 17) cho Công ty Bilfinger ( Đức)

AMECC - Cung cấp và gia công chế tạo Scrubber cho thàu thủy và giao hàng tới cảng Hải Phòng

Đây là lô hàng cuối cùng của hợp đồng sản xuất 18 bộ Scrubber (Bộ lọc khí thải ống khói tầu biển), lô hàng được sản xuất và bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng là cơ sở để triển khai những hợp đồng tiếp theo

.

Mặt hàng Scrubber mang thương hiệu AMECC sẽ theo những con tầu vượt đại dương đi khắp thế giới.

Chia sẻ