ẢNh đại diện

Gia công chế tạo

Gia công chế tạo

AMECC KÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG CHẾ TẠO TRÊN 6000 TẤN THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU THÉP CHO DỰ ÁN LG INNOTEK V2

Tiếp theo sự thành công hợp tác Gia công chế tạo thiết bị và kết cấu thép trong những năm trước đây với đối tác Hanmaek.

Ngày 14 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng gia công chế tạo thiết bị và kết cấu thép dự án LG Innotek giữa AMECC và Hanmaek. Đối tác Hanmaek đã tin tưởng giao thầu cho AMECC gia công chế tạo thiết bị và kết cấu thép với khối lượng trên 6,000 tấn trong thời gian 3 tháng (12/2017-02/2018). Với năng lực, uy tín , sự tận tâm, chuyên nghiệp, sáng tạo và hợp tác của con người AMECC sẽ khẳng định đáp ứng tốt các yêu cầu an toàn, chất lượng, tiến độ của dự án.

Amecc gia công chế tạo thiết bị, kết cấu thép cho nhà máy Lg Innotek

Amecc gia công chế tạo thiết bị, kết cấu thép cho nhà máy Lg Innotek

Amecc gia công chế tạo thiết bị, kết cấu thép cho nhà máy Lg Innotek

Lễ ký kết hợp đồng

Mpr

19/12/2017

Chia sẻ