ẢNh đại diện

Gia công chế tạo

Gia công chế tạo

LIÊN DANH AMECC-CECO LÀM TỔNG THẦU EPC DỰ ÁN NPK – ĐẠM CÀ MAU

Dự án sản xuất phân bón phức hợp từ urê nóng chảy có tổng công suất thiết kế 300.000 tấn/năm là dự án được Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau phê duyệt ngày 24 tháng 3 năm 2016.

Dự án không chỉ thực hiện mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường phân bón của công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau, mà còn góp phần bình ổn thị trường phân bón trong nước đặc biệt là dòng phân bón phức hợp 1 hạt chất lượng cao, bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và đảm bảo an ninh nông nghiệp cho đất nước.

Sau thời gian đánh giá các nhà thầu trong và ngoài nước, với năng lực, kinh nghiệm và các giải pháp vượt trội, chủ đầu tư ( Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau – thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam) đã quyết định liên doanh nhà thầu AMECC – CECO là đơn vị được giao thực hiện tổng thầu EPC (Thiết kế; mua sắm vật tư, thiết bị; thi công, lắp đặt thiết bị; chạy thử và chuyển giao công nghệ).

AMECC được biết đến là nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm tốt, sở hữu nguồn lực con người có tay nghề trong các lĩnh vực nhiệt điện đốt than, lọc hóa dầu hóa chất… AMECC có thế mạnh vượt trội trong công tác thiết kế; gia công chế tạo thiết bị và xây lắp.

CECO được biết đến là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm tốt trong việc thiết kế các dự án hóa chất.

Ngày 08/11/2017, tại cực nam của Tổ quốc, trước sự hiện diện của nhiều bên, Amecc tự hào là thành viên tham gia trong lễ ký hợp đồng EPC dây chuyền NPK 300,000 tấn/năm .

Đây sẽ là một mốc son , là tiền đề để Amecc có điều kiện hơn, dũng mãnh tiến vào thị trường lọc hoá dầu , hoá chất.

Dưới ngọn cờ của HĐQT , toàn tập thể CBCNV Amecc sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, con người Amecc sẽ "Tận tâm - chuyên nghiệp - sáng tạo- hợp tác- nhân văn" để thực hiện tốt các hạng mục của dự án, đáp ứng đúng tiến độ, đem lại hiệu quả cao cho chủ đầu tư.

Amecc làm tổng thầu EPC dự án đạm Cà Mau

Amecc làm tổng thầu EPC dự án đạm Cà Mau

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Lễ ký kết hợp đồng

Amecc làm tổng thầu EPC dự án đạm Cà Mau

Amecc làm tổng thầu EPC dự án đạm Cà Mau

Amecc làm tổng thầu EPC dự án đạm Cà Mau

Lễ khởi công xây dựng nhà máy

Nhà máy sản xuất phân bón phức hợp từ urea nóng chảy với công suất 300.000 tấn/năm đã chính thức được khởi công. Chỉ thời gian ngắn nữa thôi, nơi đây sẽ trở thành nhà máy sản xuất phân bón phức hợp chất lượng hàng đầu của cả nước góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Cà Mau và ngành nông nghiệp phân bón Việt Nam.

"Nghe nói Cà Mau xa lắm .

Ở cuối cùng Bản Đồ Việt Nam .

Ngại chi đường xa không tới .

Về Amecc nói với nhau mấy lời ...."

Mpro

10/11/2017

Chia sẻ