ẢNh đại diện

Gia công chế tạo

Gia công chế tạo

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Phạm vi công việc: Gia công chế tạo kết cấu thép gian tua bin, nhà điều khiển trung tâm...

 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

 

Địa điểm: Huyện Thái Thụy- Tỉnh Thái Bình

Chủ đầu tư: Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN)

Nhà thầu: Công ty cổ phần LISEMCO 2 (AMECC)

Phạm vi công việc: Gia công chế tạo kết cấu thép gian tua bin, nhà điều khiển trung tâm...

 

 

 

Chia sẻ