ẢNh đại diện

Hợp tác & đầu tư

Hợp tác & đầu tư

Lễ ký Hợp đồng đóng tàu vận chuyển phao đa năng

Ngày 06/04/2018, tại trụ sở chính của chủ đầu tư ở Yangon, Myanmar. Đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng đóng mới Tàu thả phao đa năng (Multifunctional Buoy Handling vessel).

Hợp đồng được ký giữa ký giữa Tổng cục Thủy lợi và Cải thiện Hệ thống sông – Bộ Giao thông vận tải Myanmar và Liên danh Công ty TNHH Liên doanh MS-AMECC; Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC; Công ty Cổ phần thiết kế và dịch vụ Kỹ thuật Tàu thủy Việt Hàn.

Đây là dự án đánh giá thành công bước đầu của liên doanh MS-AMECC trong khát vọng sẽ trở thành doanh nghiệp Việt Nam tiên phong hoạt động lĩnh vực chế tạo, lắp đặt tại Myanmar, góp phần phát triển công ty, thương hiệu Việt cũng như phồn vinh nước bạn góp phần hợp tác tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ ký kết.

Lễ ký hợp đồng đóng tàu vận chuyển phao đa năng

Lễ ký hợp đồng đóng tàu vận chuyển phao đa năng

Mpro

09/04/2018

Chia sẻ