ẢNh đại diện

Sửa chữa bảo dưỡng

Sửa chữa bảo dưỡng

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬA CHỮA BÀO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Amecc và PECI tổ chức lễ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, đánh dấu một mốc quan trọng trong công tác phát huy thế mạnh truyền thống trong việc sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy lọc hoá dầu hoá chất đặc biệt các thiết bị quay, thiết bị cơ khí đòi hỏi chuyên môn cao.

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Amecc sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Amecc sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Lễ ký kết hợp đồng

Tại đợt sửa chữa này, PECI đã khảo sát hơn mười công ty trong và ngoài nước, sát hạch trên 2500 ứng viên của các công ty này để chọn ra 200 thợ có chất lượng, Amecc là đơn vị có số người đạt chuẩn cao nhất (trên 60 người) đặc biệt là thợ thiết bị quay, thợ thiết bị cơ khí và thợ hàn ống áp lực.

 Amecc sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Amecc sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Amecc sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Amecc sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thông qua hợp đồng này, Amecc và PECI sẽ tiếp tục đồng hành chinh phục lĩnh vực sửa chữa bảo dưỡng nhà máy lọc hoá dầu trong khu vực và trung đông.

Hiện tại Amecc đang hợp tác với Hiap seng để sửa chữa bảo dưỡng khu cracking dầu mỏ nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất.

Nguyễn Quang Minh

12/05/2017

Chia sẻ