ẢNh đại diện

Sửa chữa bảo dưỡng

Sửa chữa bảo dưỡng

TRUNG TU TUA BIN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ CÓ BÀN TAY NHỮNG NGƯỜI THỢ LISEMCO 2

Phục vụ kế hoạch sửa chữa định kỳ nhà máy nhiệt điện Uông Bí, tháng 9/2011 Lisemco 2 đã liên tiếp ký hai hợp đồng với Công ty TNHH MTV nhiệt điện Uông Bí về việc: Lắp mới hệ thống bơm phục vụ thải xỉ đáy lò, và Trung tu tua bin cùng các thiết bị phụ trợ của tổ máy 300MW ...

TRUNG TU TUA BIN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ

CÓ BÀN TAY NHỮNG NGƯỜI THỢ LISEMCO 2

      Phục vụ kế hoạch sửa chữa định kỳ nhà máy nhiệt điện Uông Bí, tháng 9/2011 Lisemco 2 đã liên tiếp ký hai hợp đồng với Công ty TNHH MTV nhiệt điện Uông Bí về việc: Lắp mới hệ thống bơm phục vụ thải xỉ đáy lò, và Trung tu tua bin cùng các thiết bị phụ trợ của tổ máy 300MW cho Nhà máy nhiệt điện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

      Đây là hai trong hàng loạt các hợp đồng về lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa cho Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mà Lisemco 2 đã và đang thực hiện. Việc liên tiếp ký hợp đồng với đối tác khẳng định độ tin tưởng cao đối với những người thợ Lisemco 2 trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng các Nhà máy công nghiệp lớn tại Việt Nam.

 

Chia sẻ