ẢNh đại diện

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Đơn ứng tuyển

Ứng viên vui lòng tải form để điền thông tin và gửi về địa chỉ email:

huynhvd@ameccjsc.com hoặc hr.amecc@ameccjsc.com


Người liên hệ: Mr Huynh - 0912 538987 / Mrs. Ngọc -  0395 943695

Tải link tại đây:

Đơn ứng tuyển

Chia sẻ