ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc ký kết HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC trân trọng thông báo đến Quý cơ quan về việc ký kết hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Đơn vị ký kết Hợp đồng: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

- Địa chỉ: Tầng 11, Toà nhà Sông Đà - Số 165, Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

- Số Hợp đồng: 117-23/HĐ-TC/VAE

- Ngày ký kết Hợp đồng: Ngày 11 tháng 07 năm 2023

Chia sẻ