ẢNh đại diện

Hoạt động - công tác xã hội

Hoạt động - công tác xã hội

Hội nghi: Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết số 39-NQ/TW & nghị quyết số 07-NQ/TU

Chiều ngày 19/05/2023, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc tổ chức hội nghị: Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 5/01/2019 của ban chấp hành trung ương; nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 01/8/2022 của Ban Chấp Hành Đảng Bộ thành phố Hải Phòng về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc công ty Amecc Ông Nguyễn Quốc Thịnh - UVBTV -Phó Chủ tịch UBND Huyện An Lão, cùng toàn thể cán bộ đảng viên của công ty Amecc.

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Thị Phương Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện Ủy và đồng chí Vũ Ngọc Điệp Phó Giám đốc Trung tâm chính trị truyền đạt 2 nội dung về Nghị quyết số 07-NQ/TU và chương trình hành động của Ban Thường Vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về khai thác huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng phát triển bảo vệ thành phố.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Công ty rõ hơn về vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong tình hình mới. Cùng với đó là việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong khai thác huy động sử dụng hiệu quả các nguồnlực để xây dựng phát triển và bảo vệ thành phố Hải Phòng.

Chia sẻ