ẢNh đại diện

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Nhằm đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra công bằng, từ đó có thể lựa chọn và cung ứng cho các phòng ban, đơn vị sản xuất nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC  đã xây dựng bộ quy trình tuyển dụng chuẩn ( File đính kèm) để cung cấp tới các phòng ban đơn vị và các ứng viên. 

1. Quy Trình tuyển dụng (Download tại đây)

2. Giấy đề nghị tuyển dụng (Download tại đây)

3. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự (Download tại đây)

4. Ban đánh giá kết quả thử việc (Download tại đây)

5. Phiếu phỏng vấn và kiểm tra tuyển dụng (Download tại đây)

Chia sẻ