ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4 năm 2022

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4 năm 2022

Về BCTC Hợp nhất Quý 4/2022, Công ty lãi 4.872.686.085 đồng tương đương với mức lợi nhuận sau thuế tăng 131% so với Quý 4/2021.

Chia sẻ