ẢNh đại diện

Thư viện AMECC

Thư viện AMECC

Heat Exchanger

AMECC là một trong những đơn vị hàng đầu ở Việt Nam về gia công chế tạo thiết bị Heater, chúng tôi có thể gia công rời thành từng cụm chi tiết hoặc thành một khối hoàn chỉnh để giao hàng.

Chia sẻ