ẢNh đại diện

Thư viện AMECC

Thư viện AMECC

Thiết bị áp lực

AMECC đã đủ điều kiện để chế tạo bình áp lực theo tiêu chuẩn ASME Section VIII Division 1. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm để chế tạo Skid & Pressure vessel cho khách hàng nước ngoài.

 

Chia sẻ