ẢNh đại diện

Thư viện AMECC

Thư viện AMECC

HRSG

AMECC có nhiều kinh nghiệm mua sắm, gia công bộ phận không áp lực của thiết bị thu hồi nhiệt. Sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.

 

Chia sẻ